Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Monthly Archives: Lipiec 2013

Teleskop Hubble’a

Ich zdjęcia, wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, hipnotyzują pięknem. Mylącą nazwę „mgławice planetarne” wprowadził 200 lat temu angielski astronom William Herschel. Był on odkrywcą licznych mgławic rozmytych, przypominających obłoczki obiektów, które można dostrzec tylko przez teleskop. Ponieważ wiele z nich ma kształt z grubsza okrągły, przypominały Herschelowi odkrytą również przez niego zielonkawą planetę Uran. Sądził, że obiekty te są układami planetarnymi, które na naszych oczach formują się wokół młodych gwiazd. Nazwa jest używana do dziś, mimo że w rzeczywistości mgławice planetarne powstają z materii traconej przez umierające gwiazdy i patrząc na nie, widzimy nie naszą przeszłość, lecz przyszłość. Taki właśnie los czeka Słońce: jego kosmiczny żywot zakończy się malowniczą orgią mgławicy planetarnej.

Czyny zabronione

Czynności partii, które uniemożliwiają jej funkcjonowanie to na przykład propagowanie rasizmu. Jeśli partia nie przewiduje dobrowolności wstąpienia i wystąpienia z partii. Jeśli partia dopuszcza możliwość zastosowania przemocy w celu zdobycia władzy. Jeśli partia nie zrobi tego niezwłocznie to sprawą zajmuje się Sąd. Może dać partii jeszcze 3-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków formalnych, jeśli partia tego nie zrobi w ciągu 3 m-cy, zostaje wykreślona z ewidencji. Likwidacja partii politycznych: są 2 możliwości: pierwsza to oczywiście samorozwiązanie partii- wynika to ze statutu, lub druga możliwość: wykreślenie z ewidencji: gdy partia nie dopełnia obowiązków formalnych gdy zmienił się adres albo skład organów albo status, jeśli okazuje się, że partia zmierza w kierunku ugrupowania totalitarnego. Fakt, że partia ma zamiar wpływać metodami niedemokratycznymi na politykę państwa (jedynym demokratycznym sposobem jest pozycja, czyli działalność parlamencie lub jako opozycja pozaparlamentarna)

Metan

Obecna obfitość metanu, którą znamy z pomiarów Voyagera 1, umożliwia powstawanie chmur i deszczów. Jak się wydaje, jest jednak zbyt niska, by metan mógł istnieć w czystej, ciekłej formie na powierzchni księżyca (krople metanowego deszczu prawdopodobnie wyparowują, zanim opadną na grunt). Jeśli więc na Tytanie znajdują się morza, to prawie na pewno składają się z wytworzonego przez reakcje fotochemiczne etanu i z rozpuszczonego w nim metanu. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, co jest źródłem metanu i co dzieje się z produktami niszczących metan reakcji fotochemicznych, jest jednym z najważniejszych celów misji CassiniHuygens. Czy jeziora lub morza na Tytanie rzeczywiście zawierają metan wymieszany z etanem? Taki wniosek można wysnuć z obserwacji wykonanych radioteleskopem w Arecibo (Portoryko), ale potwierdzić go mogą jedynie Cassini i Huygens.

Magnetosfera Saturna

Magnetosfera Saturna obszar zdominowany przez pole magnetyczne planety jest znacznie spokojniejsza od jowiszowej, która generuje silne szumy radiowe, bez trudu odbierane na Ziemi. Atmosferę Tytana odkryto już w 1943 roku, ale bliższe informacje o niej, podobnie jak o innych księżycach Saturna, uzyskano dopiero z nadejściem ery kosmicznej. Pierwszym statkiem kosmicznym, który badał układ Saturna, był Pioneer 11. Ten niezbyt skomplikowany próbnik przeleciał obok Jowisza w roku 1974, a Saturna minął pięć lat później. Jego aparatura wykryła nieznany wcześniej pierścień F, przeprowadziła zdalne badania atmosfery gazowego olbrzyma, oszacowała natężenie jego pola magnetycznego oraz ustaliła przybliżone rozmiary i kształt jego magnetosfery. Yoyagery 1 i 2, które przeleciały obok Saturna w 1980 i 1981 roku, zostały już wyposażone w znacznie lepsze kamery i spektrometry. W układzie pierścieni Saturna sondy te odkryły bardzo dziwne struktury ciemne radialne smugi, które na tle pierścieni wyglądają jak szprychy kola.

Zasady wolnych wyborów

Zasada ta wynika z ogółu postanowień konstytucyjnych. Mówi o tym, że partie polityczne i grupy wyborców swobodnie konkurują ze sobą w walce o elektorat (w granicach prawa), wygłaszając swoje programy, idee; wyborcy zaś dowolnie wybierają kandydatów, na których chcą oddać głos. Wyjątek: istnieje ustawowy zakaz propagowania nazizmu, komunizmu, faszyzmu. TK decyduje o tym czy jakaś partia łamie ten zakaz. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. Posłów wybiera się 460. Wybiera się ich w okręgach wyborczych, które mają charakter wielomandatowy. Kandydaci startują z list okręgowych. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i tajne. Nie są proporcjonalne, bo mandaty uzyskują ci senatorowie, którzy uzyskują największą liczbę głosów. Nie są równe, bo liczba wybieranych senatorów w danym okręgu niekoniecznie wynika z liczby ludności jaka zamieszkuje dany okręg wyborczy. Cenzus wieku: 21 lat dla posłów, 30 dla senatorów.