Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Czyny zabronione

Czynności partii, które uniemożliwiają jej funkcjonowanie to na przykład propagowanie rasizmu. Jeśli partia nie przewiduje dobrowolności wstąpienia i wystąpienia z partii. Jeśli partia dopuszcza możliwość zastosowania przemocy w celu zdobycia władzy. Jeśli partia nie zrobi tego niezwłocznie to sprawą zajmuje się Sąd. Może dać partii jeszcze 3-miesięczny termin na dopełnienie obowiązków formalnych, jeśli partia tego nie zrobi w ciągu 3 m-cy, zostaje wykreślona z ewidencji. Likwidacja partii politycznych: są 2 możliwości: pierwsza to oczywiście samorozwiązanie partii- wynika to ze statutu, lub druga możliwość: wykreślenie z ewidencji: gdy partia nie dopełnia obowiązków formalnych gdy zmienił się adres albo skład organów albo status, jeśli okazuje się, że partia zmierza w kierunku ugrupowania totalitarnego. Fakt, że partia ma zamiar wpływać metodami niedemokratycznymi na politykę państwa (jedynym demokratycznym sposobem jest pozycja, czyli działalność parlamencie lub jako opozycja pozaparlamentarna)