Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Ekonomiczna teoria ryzyka

Drugą była koncepcja niepewności mierzalnej oraz niemierzalnej z roku 1921 autorstwa Knighta. Zasadniczym celem jego prac było sprecyzowanie, jakimi cechami powinna charakteryzować się niepewność, którą należy identyfikować z ryzykiem, w odróżnieniu od niepewności sensu stricte. W koncepcji tej ryzyko jest niepewnością mierzalną, zaś niepewność niemierzalna jest niepewnością sensu stricte.Trzecia koncepcja została opracowana przez Komisję do Spraw Terminologii Ubezpieczeniowej USA w 1966 roku. Efektem prac komisji były dwie definicje ryzyka. Według pierwszej z nich ryzyko jest niepewnością co do określonego zdarzenia w warunkach dwóch lub więcej możliwości. W tym rozumieniu ryzyko jest więc mierzalną niepewnością, czy zamierzony cel działania zostanie osiągnięty. Druga definicja koncentruje uwagę na zagadnieniach praktyki ubezpieczeniowej i mówi, że ryzykiem jest ubezpieczony przedmiot lub osoba.