Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Partie polityczne

Status partii politycznych w Polsce- ustawa o partiach politycznych z 1997 r. o tym mówi. Rejestracja partii: jest dużo trudniej założyć partię niż miało to miejsce pod rządami ustawy z 1990 r. Organem rejestrującym (ewidencyjnym) jest Warszawski Sąd Okręgowy. Do takiego zgłoszenia trzeba dołączyć statut i podpisy co najmniej 1000 osób, które popierają partie. W statucie musi się znaleźć nazwa partii, jej siedziba, sposoby nabycia i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, organy partii i procedury ich wyboru, zasady tworzenia jednostek terenowych partii, warunki łączenia partii z innymi ugrupowaniami, oraz warunki jej rozwiązania. Jeśli taki wniosek nie budzi sprzeciwów, wtedy Sąd taką partię ewidencjonuje. Jeśli są jakieś zarzuty natury formalnej, wtedy w normalnym trybie te braki trzeba uzupełnić. Gdy pojawiają się zastrzeżenia natury merytorycznej, a więc wątpliwości czy partia polityczna, która chce zostać zarejestrowana na pewno będzie działać zgodnie z Konstytucją.