Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Prawo

Przepisy porządkowe zmierzają do ochrony pewnych dóbr. Przede wszystkim chodzi o życie i zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo publiczne. Przepisy porządkowe może wydać gmina, powiat, w pewnych sytuacjach i wojewoda. Organem uprawnionym w gminie jest Rada Gminy (czyni to w formie uchwały). Gdy Rada Gminy przepisów porządkowych nie jest w stanie wydać, wtedy uprawniony jest wójt albo burmistrz. Taki akt porządkowy wydany przez organ wykonawczy gminy musi być zatwierdzony przez radę. Gdy na terenie gminy zachodzi konieczność ochrony dóbr, np. życia, zdrowia ludzkiego, porządku, bezpieczeństwa publicznego, wtedy można wydać przepisy porządkowe. Na szczeblu powiatu przepisy porządkowe można tylko wtedy wydać gdy te zjawiska, które uzasadniają wydanie tego aktu, obejmują obszar więcej niż jednej gminy. Uprawnioną jest Rada Powiatu, ewentualnie Zarząd, jeśli Rada nie może się zebrać. Wojewoda też może przepisy porządkowe wydać. Mogą one zostać w trybie nadzoru przez Radę Ministrów uchylone.