Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Skały osadzone

w SKAŁACH osadzonych na obszarze dzisiejszych stanów Kolorado i Montana Iain Gilmour i jego współpracownicy z Open University w Wielkiej Brytanii odkryli chemiczne i izotopowe ślady bakterii utleniających metan, co oznacza, że zanik życia był tak drastyczny, iż w niewielkich ekosystemach słodkowodnych musiały zapanować warunki beztlenowe. Chociaż obecność tych bakterii nie jest świadectwem pożaru, wskazuje jednak na powszechne i gwałtowne obumarcie życia roślinnego, które daje się wytłumaczyć tylko globalną pożogą. Na usta ciśnie się pytanie, jak w ogóle cokolwiek przetrwało takie piekło. Decydującym czynnikiem było nierównomierne rozprzestrzenienie ognia. Symulacje wskazują, co potwierdzili paleobotanicy, że północne obrzeża Ameryki Północnej i Europy uniknęły największych zniszczeń. Arthur Sweet z Geological Survey of Canada odkrył, że na obszarach dzisiejszych Terytoriów PólnocnoZachodnich ilość pyłków roślin nagozalążkowych (nagonasiennych) spadła dramatycznie, ale nie całkowicie.