Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Zasady wolnych wyborów

Zasada ta wynika z ogółu postanowień konstytucyjnych. Mówi o tym, że partie polityczne i grupy wyborców swobodnie konkurują ze sobą w walce o elektorat (w granicach prawa), wygłaszając swoje programy, idee; wyborcy zaś dowolnie wybierają kandydatów, na których chcą oddać głos. Wyjątek: istnieje ustawowy zakaz propagowania nazizmu, komunizmu, faszyzmu. TK decyduje o tym czy jakaś partia łamie ten zakaz. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. Posłów wybiera się 460. Wybiera się ich w okręgach wyborczych, które mają charakter wielomandatowy. Kandydaci startują z list okręgowych. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i tajne. Nie są proporcjonalne, bo mandaty uzyskują ci senatorowie, którzy uzyskują największą liczbę głosów. Nie są równe, bo liczba wybieranych senatorów w danym okręgu niekoniecznie wynika z liczby ludności jaka zamieszkuje dany okręg wyborczy. Cenzus wieku: 21 lat dla posłów, 30 dla senatorów.