Magnetosfera

Okazało się, że magnetosfera Jowisza jest asymetryczna i że z jednej strony wypływają z niej wielkie ilości jonów i elektronów. Więcej »

Przestrzeń i czas

Odpowiedzi na te pytania zaprowadzą nas poza fizykę, którą znamy, i będą wymagały nowego zrozumienia natury przestrzeni i czasu. Więcej »

 

Znaki i gesty

W naszym społeczeństwie coraz częściej zamiast tradycyjnej komunikacji słownej występuje gestykulacja. Gestykuluje każdy, nawet nie będąc tego świadomym. Gesty to niejako drugi język, jakiego używamy. To pozawerbalny system znaków, dzięki którym sprawniej wyrażamy to, co chcemy przekazać drugiej osobie. Gestów używamy wtedy, gdy wiemy, że nasz rozmówca nas nie usłyszy, a koniecznie chcemy mu coś przekazać, np. machamy ręką na pożegnanie. Gesty towarzyszą też słowom. Potwierdzają to, co jest mówione, bądź zdradzają nieszczerość rozmówcy, gdy widoczna jest rozbieżność między słowami a gestami. Nad gestykulacją czasem nie można zapanować i przeszkadza w rozmowie. Przydatna jest umiejętność rozumienia konkretnych gestów, aby wiedzieć, rozmowy rzeczywiście przynosiły rezultaty. Modne staje się uczenie się panowania nad mową ciała i rozumienie jej. Najczęściej korzystają z tej nauki aktorzy i politycy.